مهندسی عمران_عمران

دوباره می سازمت وطن

لیست دروس کارشناسی ناپیوسته عمران_عمران

کد دروس رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران عمران24112

واحد عملی واحدنظری نام درس کد درس
بناهای آبی  24112110 
مهندسی آب و فاضلاب  24112111 
اصول مدیریت ساخت  24112112 
سازه های بتن آرمه (2)  24112113 
سازه های فولادی (1)  24112114 
سازه های فولادی (2)  24112115 
راهسازی  24112116 
اجزاء ساختمانی بتنی  24112117 
مهندسی پی  24112118 
اجرای ساختمانهای فلزی  24112119 
مکانیک سیالات  24112120 
زمین شناسی مهندسی  24112121 
هیدرولوژی مهندسی  24112122 
استاتیک (محاسبات فنی 1 و 2)  24112123 
روسازی راه  24112124 
مهندسی ترابری  24112125 
فتوگرامتری  24112126 
مکانیک خاک  24112127 
سازه های بنایی  24112128 
اصول مهندسی زلزله  24112129 
تحلیل سازه ها (2)  24112130 
تحلیل سازه ها (1)  24112131 
مقاومت مصالح (1)  24112132 
دینامیک  24112133 
اصول و مبانی معماری و شهرسازی  24112134 
آمار و احتمالات مهندسی  24112135 
محاسبات عددی  24112136 
معادلات دیفرانسیل  24112137 
ریاضی (2)  24112138 
اصول مهندسی بندر  24112139 
اصول مهندسی سد  24112140 
ترمیم ساختمانها  24112141 
راه آهن  24112142 
مهندسی سیستم ها  24112143 
سازه های بتن آرمه (1)  24112144 
بارگذاری  24112145 
زبان تخصصی  24112146 
فیزیک (2)  24112147 
مهندسی محیط زیست  24112148 
بهینه سازی سازه ها  24112149 
ترمودینامیک عمومی  24112150 
اصول مهندسی پل  24112151 
تاسیسات مکانیک و برق  24112152 
کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران  24112153 
آبهای زیرزمینی  24112154 
اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب  24112155 
سازه های چوبی  24112156 
اصول مهندسی ترافیک  24112157 
اقتصاد مهندسی  24112158 
آزمایشگاه مکانیک سیالات  24112210 
پروژه بتن آرمه  24112211 
آزمایشگاه مقاومت مصالح  24112212 
پروژه راهسازی  24112213 
پروژه سازی فولادی  24112214 
آزمایشگاه هیدرولیک  24112215 
پروژه آب و فاضلاب  24112216 
کارآموزی  24112217 
پروژه تخصصی  24112218 
مصالح ساختمانی و آزمایشگاه  24112310 
روشهای اجرائی ساختمان  24112311 
طراحی معماری  24112312 
نقشه برداری و عملیات  24112313 
تکنولوژی بتن و کارگاه  24112314 
اجزاء ساختمانهای و کارگاه  24112315 
هیدرولیک  24112316 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۸۸ساعت 12:7  توسط ایمان باقری   |